نرم‌افزار پژوهیار

افزونه مرورگرهای پژوهیار

به شما امکان می دهد صفحات وب، کتاب و مقالات تخصصی و منابع دیگر را از طریق وبگاه های اطلاعات
کتابشناختی و کتابخانه ای به کتابخانه پژوهیار اضافه کنید. این افزونه ها برای سه مرورگر پر کاربرد کروم،
فایرفاکس و اپرا فراهم شده است.

با توجه به مرورگر مورد استفاده خود افزونه پژوهیار را نصب کنید. برای اطلاع بیشتر از افزونه مرورگرهای پژوهیار، می توانید به راهنمای افزونه های پژوهیار
مراجعه کنید. همچنین می توانید برای مشاهده فهرست پایگاه های اطلاعاتی که امکان ذخیره منابع را با استفاده از افزونه ها را به شما می دهند، به صفحه
پایگاه پشتیبانی شده پژوهیار مراجعه کنید.

 

 

افزونه کروم امکان ذخیره نتایج حاصل از تحقیقات شما را در قالب مترجم‌های شناخته شده در پژوهیار فراهم میکند.
برای نصب افزونه پژوهیار مراحل زیر را دنبال کنید:

1. دانلود افزونه پژوهیار از کروم استور

 

 

2. با دانلود افزونه پژوهیار می توانید از پایگاه پشتیبانی شده پژوهیار برای ذخیره اطلاعات استفاده کنید.

افزونه فایرفاکس امکان ذخیره نتایج حاصل از تحقسقات شما را در قالب مترجم های شناخته شده در پژوهیار فراهم میکند.
برای نصب افزنه پژوهیار مراحل زیر را دنبال کنید :

1.دانلود افزونه پژوهیار از فایرفاکس 

 

 

2.با دانلود افزونه پژوهیار می توانید از پایگاه پشتیبانی شده پژوهیار برای ذخیره اطلاعات استفاده کنید.

افزونه اپرا امکان ذخیره نتایج حاصل از تحقسقات شما را در قالب مترجم های شناخته شده در پژوهیار فراهم میکند.
برای نصب افزنه پژوهیار مراحل زیر را دنبال کنید :

1.دانلود افزونه پژوهیار از اپرا

 

 

2.با دانلود افزونه پژوهیار می توانید از پایگاه پشتیبانی شده پژوهیار برای ذخیره اطلاعات استفاده کنید.